A

An - 按: Razumevanje An Jina je skrito v položaju zapestja. Večina literature se izgublja v izražanju »potisniti navzdol« in le to pojmovanje išče v usmeritvi sile ali gibanja celega telesa. Skrivnost An Jina, ki se je prenašala v ustni tradiciji pa je nastavitev zapestja v položaj Zuo Wan. Zuo Wan pomeni – potisniti zapestje navzdol in bazo dlani naprej. An Jin se uporablja v ofenzivnih in v defenzivnih tehnikah. Kadar se An uporablja kot udarec navzgor, sta njegovi običajni tarči brada ali vrat. Prva z namenom rušenja nasprotnikovega ravnotežja, druga z namenom utesnjevanja nasprotnikovega dihanja. Kadar je gibanje An usmerjeno naprej, je njegova tarča področje solarnega pleksusa Xinkan oziroma Yiu Wei (CV 15). Xinkan je borbeno (martial art) ime, Yiu Wei pa medicinsko (TKM) ime za isto točko oz. področje. Udarec v to področje vpliva na ritem nasprotnikovega dihanja, natančno izveden pa lahko vpliva na ritem bitja srca. Kadar pa je gibanje An usmerjeno navzdol, je njegova tarča abdominalno področje. Pravilno izvedeni udarec povzroči kontrakcijo abdominalnega mišičevja ter pritisk abdominalne votline proti dihalni mišici (diafragma) s čimer prav tako povzroči motnjo v ritmu dihanja nasprotnika. An, usmerjen v nasprotnikove roke se pogosto uporablja v obrambne – defenzivne namene v smislu oviranja in odbijanja nasprotnikovega udarca.

B

Ba - 八: osem (8)

Ba Duan Jin - 八段錦: Baduanjin ali Osem brokatnih vaj je eden izmed najbolj priljubljenih in razširjenih qigongov tako na Kitajskem kakor tudi izven nje, kar je morda eden izmed glavnih razlogov za nastanek velikega števila različic, ki se med seboj razlikujejo v izvedbi posameznih figur ali pa zgolj v podrobnostih. Vsem je skupno, da obstajajo v stoječi ali pa sedeči verziji, zaradi česar izvedbo lažje prilagajamo specifičnim potrebam posameznikov oz. skupin (invalidom, ostarelim…)

glej primer: Qigong za starostnike

Baduanjin ali Osem brokatnih vaj preučujejo in tako na Kitajskem kot tudi na Tajvanu. Verzija, ki jo predstavljamo v tem priročniku je nastala pod okriljem Kitajskega biroja za šport. Med strokovnjaki, ki so pri tem sodelovali, ima posebno vlogo mojster Lee Chang-Chih, inštruktor zdravstvenih qigongov in Chen stila taijiquana s Tajvana, ki se več kot dvajset let ukvarja s preučevanjem in razvijanjem vaj za ohranjanje in krepitev zdravja. Pri svojem raziskovalnem delu je prišel do spoznanja, da bi osem brokatnih vaj lahko povezali z osmimi ekstraordinarnimi meridiani, ki jih pozna tradicionalna kitajska medicina.

Qi Lab. Institute je trenutno edini ponudnik v Sloveniji, ki ima polno pooblastilo (ti. Power of Attorney)za nedoločen čas od mojstra Chang-Chih Lee-a za poučevanje te različice Ba Duan Jin Qigonga.

Ba Men - 八門: osem vrat

Bāxiān - 八仙: Osem nesmrtnikov je skupina legendarnih nesmrtnikov iz kitajske daoistične mitologije. Izbira likov; učenjak, starec, ženska, vojak, plemič, glasbenik ipd. simbolno izraža, da je vsakomur dana možnost kompletne realizacije. Pismenka Xian je sestavljena iz pismenk Ren - človek ter Shan - gora. Osem nesmrtnikov so:

Bāxiān Guancun - 八仙观村: Tempelj (vas) osmih nesmrtnikov; (Wudangshan / Hubei); sedež Wudang Sanfeng Martial Arts šole

C

Cai - 採: Cai Jin pomeni puliti/ izpuliti/ sunkovito trzniti in nato potegniti proč. Najpogostejša napaka v razumevanju in izvedbi Cai Jina je, da namesto »puljenja« oz. trzljaja izvajamo »grabljenje/ zgrabiti«. Pismenka Cai v literarni rabi pomeni, utrgati »zdravilno zel«, utrgati »sadež«. Kadar zgrabimo, napnemo roko (tenzija), s čimer oslabimo/izničimo Cai Jin. To ustvarja dobro priložnost nasprotniku, da vstopi v naš center. Kadar izvajamo Cai Jin trzljaj, uporabimo kombinacijo palca in kazalca ali palca in sredinca. Pogosto ob trzljaju hkrati stisnemo votline. Pritisk na votline povzroči nasprotnikovo otrplost in mu onemogoča nadaljevanje borbe. Pritisk na rami izvršimo v točkah Jian Jing (GB 21) ter Jian Nei Ling (M-UE-48) Pritisk v komolcu izvršimo v točkah Qu Chi (LI 11) ter Shao Hai (H 3) Pritisk v zapestju pa na točki Neiguan (PC 6) Srž Cai Jina je v učinku, ki ga hipen trzljaj povzroči na vratnem delu hrbtenice. Hipen trzljaj glave, ki jo nepripravljeno vratno mišičevje ne zadrži, pretrese možgane in možgansko deblo, posledično za kratek čas zmede koncentracijo, občutek za ravnotežje in prostor ter ritem diha. Kadar se Cai Jin uporabi v borbi, mora biti trzljaj izveden odločno, hitro in sunkovito, poteg, ki sledi, pa se mora nadaljevati do točke, ko nasprotnik izgubi ravnotežje. Če je trzljaj neodločen, nismo storili ničesar, kajti nasprotnik uspe napeti vratne mišice in absorbirati trzljaj in če je poleg neodločnega trzljaja tudi poteg neprimerno izveden, bo nasprotnik naš gib gotovo spremeni v svojo prednost z uporabo udarca s komolcem (elbow strike) ali z ramo (shoulder strike).

D

Dao - 道: lit.: način, pot, univerzalna resnica, vrhovna popolnost, izvor, celovitost...

Daoizem - 道教: Kitajska filozofska, religiozna in etična tradicija.

Dàodéjīng - 道德经: je temeljni tekst Daoizma; sestavljen je iz cca. 5000 pismenk in razdeljen na 81 poglavij; prvi del teksta,(poglavja 1 - 37) se nanašajo na Dao Jing - 道經, drugi del teksta,(poglavja 38 - 81) se nanašajo na De Jing - 德經; Dao De Jing je bil napisan v 6.stol pr.n.št; za avtorja velja Lao Zi - 老子.

Da Wu - 大舞: Qigong forma Da Wu (Veliki ples) je plod raziskav in skupnega dela Health Qigong Administration Center of General Administration of Sports of China ter univerze Wuhan Institute of Physical Education. Viri za rekonstrukcijo te forme so daleč najstarejši in segajo v protodaoistični čas. Gibi spominjajo oz. izhajajo iz šamanističnih invokacij.

Qi Lab. Institute je prvi, ki na območju Slovenije poučuje to formo. (od leta 2012 dalje)

Dao Yin Bao Jian Gong - 导引保健功: Qigong - Daoyin vaje za splošno zdravje, je priljubljen qigong avtorja prof. Zhang Guangde-ja (张广德)

Dào Zàng - 道藏: Zhang Yuchu - 张宇初 (* 1361, † 1410) 43. patriarh Zhengyi Daoisma leta 1406 prejme od cesarja Ming Yongle naročilo za sestavo Daoističnega kanona (Daozang). Zadnja izdaja je v okviru NLC (National Library of China)

E

ESQA - European Sport Qigong Association: Evropska Zveza Športnega Qigonga je ustanovljena z namenom promocije Qigonga, meddržavnega sodelovanja ter dviga kakovosti Qigong-a v Evropi. Qi Lab. Institute je prvi zastopnik / delegat Republike Slovenije v ESQA od leta njene ustanovitve dalje.

glej: European Sport Qigong Association

F

fángshēn / 防身: obrambne aplikacije:

G

Guan - 觀: Opazovati; ena izmed metod daoistične meditacije (odprto sprejemanje čutnih podatkov / vpogled / uvid). Guan meditacijska tehnika vodi praktikanta k združiti individualne zavesti s praznino in do enotnost z Dao-m.

Guan je prav tako daoistični izraz za tempelj kot prostor, kjer se tovrstno opazovanje vrši

H

Huáinánzǐ - 淮南子: Mojster (mojstri) iz Huainana, je kitajsko filozofsko klasično delo iz 2. stol. pr.n.št. oz. iz časa dinastije Han. To delo primerja in združuje daoistične, konfucianistične in legalistične koncepte, teorijo Yin-Yang ter teorijo petih elementov - Wu Xing. Huainanzi je eklektična zbirka poglavij, ki obdelujejo sledeče teme; mitologijo, zgodovino, astronomijo, geografijo, filozofijo, znanost, metafiziko, naravo in politiko.

originalni tekst: Huáinánzǐ - 淮南子

I

IOU - 跨文化開放大學 (Intercultural Open University): Medkulturna Odprta Univerza s sedežem na Tajvanu, v okviru katere je fakulteta za borilne veščine, s katero sodeluje Qi Lab. Institute / Slovenija.

J

Ji - 擠: Ji Jin je energija pritiskanja/stiskanja in sprejemanja, ki je predvsem namenjena odzivnosti na kratkih razdaljah. Ta sila pritiskanja funkcionira na dva načina. Prva je enostavnejša in direktnejša metoda: Napredovati, da sprejmemo nasprotnika, nato pritisniti ga in zaključiti v eni akciji. Kadar Ji Jin uporabimo na ofenziven način, je naš namen zrušiti sredinsko ravnotežje nasprotnika. V direktni metodi lahko pritisk izvršimo na več načinov: s prekrivanjem rok in nato izvedenim pritiskom, s prekrivanjem zapestja in nato izvedenim pritiskom ali s podporo nadlahtnici in nato izvedenim pritiskom. Drugi način pa je indirektna metoda usmerjenosti na nasprotnikovo odzivno silo: (primer žoge in odbijanja od stene), ta Ji Jin je učinkovita samoobrambna defenzivna tehnika, s katero izničimo nasprotnikov napad z uporabo Ji Jina ali An Jina.V tem primeru roke uporabimo, da stisnemo nasprotnikove komolce s čimer oviramo in onemogočimo njegov namen. Indirektno metodo se uporabi tudi kot stiska pleksusa (Xinkan) z namenom prekiniti tok nasprotnikovega dihanja.

Ji Ben Gong - 基本功: vadba osnovnih spretnosti

Ji Ben Bu Fa - 基本步法:osnovni stavi

Jīngluò - 经络: Sistem dvanajstih primarnih meridianov iz Tradicionalne Kitajske Medicine.

K

Kao - 靠: Kao Jin je napetostna energija celega telesa. Kao Jin torej pomeni uporabo celega telesa, s katerim trčimo v nasprotnikovo telo z namenom zrušiti mu centralno ravnotežje. Kao Jin lahko apliciramo z uporabo prsi, ramen, hrbta, bokov in kolen. Kakor Zhou Jin tudi Kao Jin uporabimo pri borbi na kratke razdalje, ko smo blizu nasprotniku. Bistvo Kao Jina je v poenotenju celega telesa znotraj katerega mobiliziramo Peng Jin, ki se manifestira v ti. trku (pesem govori o nabijanju s tolkačem – trčiti/ zaleteti se). Pri izvedbi Kao Jina je dobra ukoreninjenost izrednega pomena

L

Lee Chang-Chih - 李章智: M. Lee Chang-Chih

Lie - 挒: Lie Jin je znova zelo kompleksen in težko opisljiv pojem. Pismenka Lie namreč pomeni razcepiti, razdvojiti oziroma razklati. Če želimo izvesti Lie Jin sledeč pomenu pismenke same, moramo razumeti uporabo sile v nasprotnih smereh oziroma razcepitev sile. Običajno je ena smer razcepljene sile usmerjena k nasprotnikovi akciji, z drugo smerjo pa se uravnotežuje gib prve smeri. To nam omogoča ohranjanje našega ravnotežja in središča. V Lie Jin je vedno vsebovan tudi Peng Jin. Brez razumevanja Peng Jina je Lie Jin brez učinka. Lie Jin je pogosto uporabljen proti nasprotnikovem Zhou ali Kao Jinu. Kakor Cai Jin je tudi Lie Jin vsebovan znotraj različnih osnovnih gibanj oz. položajev. Vendar pa ima pismenka Lie v dialektu tudi pomen izmika in nekdanji mojstri Taiji Quana naj bi upoštevali predvsem slednji pomen (tako trdi Chang Dsu Yao v knjigi; Il Tai Chi Chuan / il segreto dell' energia vitale). Opozarja tudi na potrebno razumevanje pojma. Ne gre namreč za izmakniti se nasprotnikovi sili temveč z minimalnim premikom našega telesa vstran iz centralne linije nasprotniku izmakniti silo ter jo uporabiti proti njemu. Lie je v tem primeru izredno učinkovit kljub minimalnem vložku naše energije.

Lu - 捋: Lu jin je sprejemajoča, vsrkujoča in zbirajoča energija, njena moč je skrita v navidezni pasivnosti s katero absorbiramo nasprotnikovo energijo in jo lahkotno speljemo vstran do njenega izničenja. Sila nasprotnikove energije je tako kontraproduktivna, saj nasprotnika lastna sila vrže iz ravnotežja in sredine. Večja ko je uporabljena sila, večji je učinek izgube ravnotežja.

M

Ma WangDui Daoyin Shu Qigong - 马王堆导引术: Ma WangDui Daoyin Shu Qigong forma je plod raziskav in skupnega dela Health Qigong Administration Center of General Administration of Sports of China ter univerze Shanghai University of Sport

Daoyin vaje so bile skozi celotno kitajsko zgodovino sestavni del vsakdanjega življenja. To dokazuje tudi najstarejši »ilustriran priročnik« za tovrstne vaje – Daoyin Tu, ki so ga odkrili na svileni tkanini, dolgi 110, široki 53 cm, v grobu št. 3 v Mawangduiju马王堆 blizu kraja Chansa (Hunan) med leti 1971 in 1974.

Ustvarjalci novih Qigong form so gotovo črpali navdih iz Mawangduiskega priročnika, če so poznali tudi besedila iz Zhangjiashana, je bilo razumevanje prvega gotovo bolj poglobljeno. Upodobljene in opisane vaje so analizirali, izmerili njihovo učinkovitost in jih na osnovi novih medicinskih spoznanj dopolnili oz. nadgradili. Tako je nastal tudi zdravstveni Qigong Mawangdui Daoyin Shu.

Izmed štiriinštiridesetih figur so jih izbrali sedemnajst ter jih sestavili v vajo iz dvanajstih slik ter začetne in končne vaje.

Več o tem v priročniku Qi Lab Instituta.

N

Nei Ye - 內業: Nei Ye je protodaoistični tekst, ki je nastal v obdobju od (480 pr.n.št.- 9 n.št.) Je del obsežnejše zbirke besedil o tehnikah srca in uma - (xinshu 心術) v katerih so podani opisi in navodila za ti. notranjo kultivacijo (kultivacija notranje energije).

originalni tekst: Nei Ye - 內業

O

ōu yín - 讴吟: pesem hvalnica/poveličevanje/ritmična deklamacija; oblika religiozne prakse v religioznem Daoizmu

ǒu xīn - 呕心 : skrajno prizadevanje/trud/napor; trdemu delu pri treningih borilnih veščin rečejo tudi; ǒu xīn lì xuè - 呕心沥血; napor preko krvi, potu in solz / izjemen napor

P

Pai - 派: Šola, smer, tradicija, veja, način oz. stil; pomembnejše šole so:

primer šole: Wudang Xuan Wu Pai (武当玄武派)

Peng - 掤: Peng jin je navzven in navzgor razširjajoča se energija, ki jo uporabimo kot odziv na prihajajočo nasprotnikovo energijo, ki posega v naš prostor. Peng nam omogoča, da ohranimo svoj položaj, se prilepimo / odbijemo in preusmerimo energijo, ki posega v naš prostor, pri čemer ne uporabljamo mišične moči temveč gladek, krožen gib izhajajoč iz celega telesa in celega položaja, ki je primerno usrediščen v svojem centru in primerno ukoreninjen.

Píng Héng - 平衡 : ravnotežnostne vaje

Pu - 朴 : preprostost; eden od treh temeljnih principov Daoizma

Q

Qigong - 氣功: Qigong je zelo splošen in širok pojem, ki zajema gibalne, dihalne in mentalne vaje za ohranjanje in krepitev zdravja. Pismenka je sestavljena iz dveh delov:

QI - 氣 je oblika energije, s katero je prežeto celotno vesolje, najpogosteje se prevaja kot »vitalna energija, bioenergija, življenska sila ipd.«.

GONG - 功 kot sestavni del besede Qigong ga lahko razumemo predvsem kot vadbo, vključuje pa tudi pomene iz terminov Gong Di (temelj, osnova), Gong Li (fizična moč) in Gong Fu ali Kung Fu (moč in sposobnost oz. veščino, ki jih pridobimo z vztrajnim in trdim delom).

Vadba Qigonga zajema tri elemente, ki morajo delovati v skladju: formo oz. položaj, držo telesa (Xing), zavedanje (Yi) ter vitalno energijo (Qi).

Qigong lahko izvajamo na več načinov oz. zaradi različnih razlogov:

Več o tem v priročniku Qi Lab Instituta.

Qí jīng bā mài - 奇經八脈: Sistem osmih ekstraordinarnih kanalov v Tradicionalni Kitajski Medicini; posebej pomemben praktikantom Qigonga, Notranjih borilnih veščin ter Notranje alkemije.

QI LAB. INSTITUTE - Laboratorij Vitalne Energije / 氣功研習會館 - 生命力實驗室: je neprofitni Zavod, ki je bil ustanovljen in registriran dne 6.avgusta 2012 z namenom razvijanja, spodbujanja, raziskovanja in poučevanja različnih gibalnih in dihalnih tehnik in drugih področij delovanja, ki posameznika spodbujajo k zdravemu in uravnoteženemu način življenja.

Ustanovitelja zavoda sta: mag. Darija Mavrič Čeh, ustanoviteljica in direktorica zavoda ter Jure Čeh, ustanovitelj in strokovni direktor zavoda.

R

Rèn Mài - 任脈 : spočetni (Conception) kanal; eden izmed Osmih ekstraordinarnih meridianov.

S

San Bao - 三寶: Trije zakladi / trije dragulji; v Tradicionalni kitajski medicini, Notranji alkimiji ter Qigongu se nanašajo na:

v daoizmu pa termin predstavlja tri željene lastnosti (glej Dao dDe Jing - poglavje 67);

Shen - 神: semantično - človek pri molitvi pred oltarjem; pomensko - duh, bog, nadnaravno bitje / božanstvo

Shi San Shi - 十三式: Shi san shi ali trinajst (moči, položajev, tehnik, vzorcev ( power, postures, patterns..)) različni avtorji opredeljujejo kot energetsko in konceptualno osnovo urjenja pri notranjih borilnih veščinah. Shi san shi se opredeljuje kot vir vseh stilnih različic in variacij notranjih borilnih veščin in velja za univerzalni ključ, ki odpira vrata temeljnemu razumevanju notranjih borilnih veščin nasploh. V nekaterih klasičnih tekstih je izraz Shi San Shi sinonim za Nei Jia veščine. Pogosto zasledimo omembo, da veščine, ki ne korenini na osnovah Shi san shi-ja ne moremo imenovati Taijiquan ipd.. Shi San Shi ali trinajst vzorcev je namreč baza, iz katere se razvije sedemintrideset položajev, od tod dalje pa nešteto možnih aplikacij, udarcev, brc, prijemov in vzvodov (Qin na). Prav zato naj bi učenec notranjih borilnih veščin sprva spoznal in se izuril v osnovnih vzorcih (Shi San Shi) na katerih temelji prav vsak stav in vsako gibanje le teh.

Shi San (十三) preprosto prevedeno pomeni trinajst. Število trinajst velja v kitajski kulturi za ugodno število, še posebej, če je predstavlja vsoto števil osem in pet. Ti števili skrivata v sebi simboličen pomen in teoretično izhodišče Ba Gue (osmih trigramov) in Wu Xinga (petih elementov) ki veljata za konceptualna vogelna kamna kitajske kozmologije in se odražata kot konceptualna podlaga različnim poljem znanj; religioznem, filozofskem, medicinskem, borilnem… Shi san shi v Nei Jia opisuje trinajst specifičnih kvalitet gibanja in moči, ki so podlaga k razumevanju borilnega aspekta notranjih borilnih veščin. Prvih osem vzorcev se imenuje BA MEN (osem vrat) ali BA JIN (osem energij) ali Ba Gua Ba Fa (osem spretnosti z rokami), drugih pet vzorcev pa se imenuje WU BU (pet korakov/smeri) ali Wu Xing Bu Fa ( pet spretnosti z nogami).

Zadnja pismenka shi (式) je težje prevedljiva in od tod izvirajo različne prevajalske rešitve. Zadnji Shi se največkrat prevaja kot »postures« (položaj/stav), ki pa ne zajema celotnega pomenskega sklopa pismenke, ki je tvorjena iz dveh pismenk, pismenke YI (kmetovanje /agrikultura / veščina / umetnost) ter pismenke LI (energija / sila / moč). Skupni pomen obeh pismenk napeljuje na veščino pridobljeno s kultiviranjem oz. dolgotrajnim urjenjem, razvijanjem ter doumevanjem delovanja sile.

T

Tai Ji Yang Sheng Zhang - 太极养生杖: je qigong forma ki je plod raziskav in skupnega dela Health Qigong Administration Center of General Administration of Sports of China ter Univerze Tsinghua v Pekingu.

Iz fragmentarnih zgodovinskih zapisov in upodobitev vaje s palico na Daoyin shemi je razviden razvoj odnosov med bogatim medicinskim znanjem ter različnimi metodami za spodbujanje zdravja, ki jih vključujejo starodavne Qigong vaje. Ti viri so bili teoretična osnova za rekonstrukcijo zdravilne qigong vaje, ki temelji na starih telesnih gibalnih (Daoyin) in dihalnih tehnikah (Tu Na), ter metodah vodenja Qi-ja, le da je vključena uporaba palice, ki pripomore k specifičnemu načinu gibanja, hkrati pa je tudi pripomoček za samomasažo. Qi Lab. Institute je prvi, ki na območju Slovenije poučuje to formo. (od leta 2012 dalje)

Več o tem v priročniku Qi Lab Instituta.

Tiao Shen(Tiáo Xíng)- 調身:uravnavanje / kultiviranje telesa

Tiao Xi - 調息:uravnavanje / kultiviranje diha

Tiao Xin - 調心:uravnavanje / kultiviranje srca/uma

W

Wu Bu - 五步: pet smeri (korakov)

Wudangshan - 武当山:je hribovito geografsko območje osrednje Kitajske in se razteza med provincami Hubei, Shaanxi ter Chongqing. Zaradi strateško pomembne lege so zgodovinska kitajska cesarstva območje vzdrževala kot duhovno središče Kitajske ter Daoizma. Danes je območje zaščiteno (Unesco) ter velja za najobsežnejši samostanski kompleks na svetu. Wudangshan (武当山) je zibelka ti. notranjih "borilnih" veščin (internal martial arts) ali 内家 / Nei = notranja; Jia = šola, družina.   

Wudang Pai - 武当派:Pismenko Pai (派)lahko prevajamo kot; šola, smer, tradicija, veja, način oz. stil. Izraz bomo lažje razumeli v okviru razumevanja tradicionalnega načina prenosa znanja imenovanega dí pài (嫡派) kar pomeni /neposredna linija porekla; neposredna linija rodu; 见“嫡系 - glejte, potomec/. Znanje se prenaša preko mojstrovega osebnega poučevanja: Dédào chuánshòu rén qīnzì zhuàn shòu de yīpài (duō zhǐ jìshù, wǔyì) (得到传授人亲自传授的一派(多指技术、武艺)) Wudang Pai (武当派) predstavlja daoističen način duhovnega in telesnega urjenja. Le ta obsega

Wudang Gong Fu - 武当功夫 ali Neijia Gong Fu - 内家功夫:poleg Taijiquana sestavljajo še Xingyiquan, Taiyimianzhang, Xiaoyaozhang, Taiyiqinbu, Baguazhang, Liu He Ba Fa ter nekaj vrst Wudang Qigonga (energetskih vaj), katerih učenja so meniške družine prenašale iz generacije v generacijo.

Wudangshan (武当山) vse do danes ostaja področje, kjer skozi stoletja veščino prenašajo v svoji originalni obliki. Vadba poteka na ortodoksen način. Osnova vadbe je ti. Ji Ben Gong (基本功) ali temeljna/osnovna vadba, ki ustvarja pogoje za resnejše nadaljevanje v katerikoli veji NeiJia Gong Fu.

Wu Wei - 無為: ne/aktivna dejavnost; eden od treh temeljnih principov Daoizma

Wudang Wu Xing Yang Sheng Gong - 武當五形養生功: je najpomembnejši Qigong daoističnih menihov iz Wudangshana. Menihi ga izvajajo dnevno. Nanaša se na ti. teorijo petih elementov - Wu Xing, pri kateri vsakega od elementov poimenujejo po živali:

Wudang Wu Xing Yang Sheng Gong je ena najsofisticiranejših Qigong form. Za učenje je mnogo zahtevnejša kakor klasične Qigong forme, kot so Ba Duan Jin in podobne. Wudang Wu Xing Yang Sheng Gong vključuje mnogo elementov, ki so gibalna podlaga notranjim borilnim veščinam.

glej primer: Pripravljalne vaje za Wudang Zmaja

X

Xuan Wu - 玄武: Temni ali Skrivnostni bojevnik; tudi: Zhenwu Dadi - 真武大帝 (resnični velik bojevniški cesar); je eno izmed najvišjih daoističnih božanstev; v klasični knjigi Potovanje na zahod je opisan kot kralj Severa, kateremu služita Želvji in Kačji general; Wudang Xuan Wu Pai (武当玄武派) je ena izmed pomembnih šol /tradicij Wudang Kung Fu-ja.

Y

Yin-Yang - 陰陽: V daoistični filozofiji dva temeljna principa; ženski, pasivni ter moški, aktivni princip, ki sta soodvisna in sooblikujeta drug drugega

Yuan Li Min - 袁理敏: Daoist in mojster Yuan Li Min je direktor Wudang Sanfeng Kung Fu oziroma Wudang Sanfeng Martial Arts šole ter vodja Wudang Wushu skupine.

Mojster Yuan Li Min je bil rojen v mestu Jingzhou kot Ling Tong Zi. Od otroških let se uči borilnih veščin. Z enajstimi leti je prispel na Wudang kjer je postal učenec mojstra You Xuan De-ja. Po dolgotrajnem resnem in sistematičnem študiju veščin: Wudang Secret Taijiquan, Yin Yang Bagua Zhang, Wudang Meč, Wudang Five Elements Qi Gong in Neidan Gong Fu postane nosilec 15. Generacije naslednikov Wudang Xuan Wu Pai tradicije.

Od leta 1998 poučuje Wudang Kung Fu tudi izven meja Kitajske.

Z

Zhang Sanfeng - 张三丰:Za utemeljitelja Wudang Gong Fuja velja daoistični menih Zhang Sanfeng. Dejstva o njegovem življenju so pičla. Po izročilu je bil daoistični menih, ki je živel v času dinastije Ming, (nekateri avtorji ga postavljajo v čas dinastije Song ali Yuan). Njegovo prvo ime je bilo Zhang Junbao (張君寶). Rojen je bil v kraju Yizou v provinci Liaodong. Po opravljenem nacionalnem izpitu je postal vladni oficir, toda nekaj let za tem, ko se je posvetil daoističnim praksam, je opustil vladno službo in se posvetil duhovni poti. V znak priznanja iz spoštovanja njegove na daoizmu temelječe modrosti, mu je cesar podelil posebno ime Tongwei Xianhua Zhenran.

O življenju Zhang Sanfenga obstaja mnogo legend, najbolj znana med njimi, ki se nanaša na utemeljitev Nei Jia in podlago Taiji Quana. Ta legenda izvira iz njegovega devetletnega obdobja, ki ga je preživel na gori Wudang, kjer se je vsak dan uril v daoistični meditaciji ter borilnih veščinah. Nekega dne naj bi opazoval boj med žerjavom in kačo. Ob opazovanju boja je dojel da daoistična paradigma nudi popoln temelj za razumevanje in prakso celostno uravnotežene borilne (samoobrambne) veščine. Izhajajoč iz tega uvida je Zhan Sanfeng razvil formo trinajstih osnovnih principov in sicer; Ba Men (osem vrat), ki so se navezovale na osem trigramov Ba Gue in Wu Bu (pet korakov), ki so se navezovali na teorijo peterih elementov Wu Xing. Zhang Sanfeng tako velja za utemeljitelja Nei Jia (內家) koncepta notranjih borilnih veščin (ti. Internal Martial Arts).   

Zhan Zhuang - 站桩 : je temeljna vaja za razumevanje Zhōng dìng-a

Zhengyi Dao - 正一道 : Za časa dinastije Ming (1413), cesar Yongle začne z velikeim gradbenim projektom na gorovju Wudang. Yu Zhang Qing, daoist Zheng Yi sekte, je ravnal po naročilu cesarja, je spodbudil več kot štiristo menihov iz bližnjih pokrajin in jih pripeljal na gorovje Wudang. Zhenyi Dao tradicija priznava Zhen Wu-ja kot skupnega Boga in spoštuje Zhang San Fenga kot ustanovitelja tradicije. Zato se imenujejo Zhen Wu Xuan Wu Pai. Leta 1989, po dogovoru s Daoističnin združenjem, spremenijo ime Pai-a v "Wudang Xuan Wu Pai." Temeljno delo, na katero se naslanja Wudang Xuan Wu Pai je Dào Zàng / 道藏, ki ga je sestavil 张宇初 / Zhang Yǔchū; (* 1361, † 1410). Zhang Yuchu je bil 43. patriarh Zhengyi Daoisma."

Ziran - 自然: tukajšnost; spontanost; eden od treh temeljnih principov Daoizma

Zhōng dìng - 中定: Tradicionalno urjenje notranjih borilnih veščin je bilo zelo jasno. Predno se je učenec začel izpolnjevati v razvoju stabilnega in čvrstega gibanja v štirih smereh ter razumevanja osmih vrat, je bilo daljše časovno obdobje posvečeno temeljnemu urjenju občutenja in razumevanja centralnega ravnotežja. Zhong Ding je bil torej nekakšna osnova, preko katere naj bi praktikant doumel osnovne principe.

Zhou - 肘: Zhou Jin se uporablja za nevtralizacijo, kot udarec ali za Qui Na tehnike vzvodov. Nevtralizacija pomeni onemogočiti nasprotnikovo namero da nam stisne komolca skupaj ali da nas potegne za komolca z uporabo Cai Jina. Udarec s komolcem uporabimo v boju na kratke razdalje. Za učinkovit udarec s komolcem moramo vstopiti v nasprotnikova centralna vrata, ali okupirati njegova prazna vrata z namenom, da lahko izvedemo Zhou Jin. Zgornja pesem napeljuje na misel, da z razumevanjem predhodnih šestih vzorcev energij Zhou jin lahko apliciramo na mnogo načinov. Pri uporabi Cai Jina, lahko z uporabo Zhou Jina na nasprotnikov komolec ustvarimo vzvod in kontroliramo nasprotnika oz. ga poškodujemo. V primeru vzvoda moramo biti previdni, vešč nasprotnik lahko z uporabo Lu Jina spelje našo energijo v svojo prednost. Zhou Jin lahko izvajamo tudi s kolenom. Vkolikor je komolec povezan s točko Lao Gong (PC 8), je koleno povezano s točko Yong Quan (KI 1) na stopalu.

  

  

  

  

  

  

  


mm julij 2014 - version php CodeIgniter 2.0 [ E ]