Editiranje dogodkov na strani SODELUJEMO


Osnovni podatki o dogodku

Vsebina:
Shrani: shrani spremenjene podatke tekočega dogodka.
Prekliči:Prekliče, karkoli smo spreminjali v tekočem dogodku.