Editiranje dogodkov na strani AKTUALNO

Osnovni podatki o dogodku

datum v obliki yyyy-mm-dd


širina slike   (priporočeno: 350)
Ime slike: vpišemo ime slike s končnico, npr. tiger.jpg, ali pa s podmapo album_xxx/slika.jpg.
Besedilo poleg slike
Besedilo pod sliko
Shrani: shrani spremenjene podatke tekočega dogodka.
Prekliči:Prekliče, karkoli smo spreminjali v tekočem dogodku.